راهکارهای متنوع برای نیازهای مختلف

تعرفه/قیمت طراحی سایت

1. تعرفه های فوق شروع قیمت ها هستند یعنی به تناسب امکانات درخواستی و... متغیر می باشد.

2. برای اطلاع دقیق از تعرفه ، با ما در تماس باشید.

3. 50درصد مبلغ کل پروژه در ابتدای کار دریافت می شود.

4. تعرفه ها با توجه به نیاز شما قابل تغییر می باشند.